Nummer två på listan är H&M, vars varumärke efter en värdeökning på 24 procent på ett år har lyft till motsvarande 170 miljarder.

Stil, enkelhet, funktionalitet och prestigelöshet utgör fundamentet bakom Ikeas varumärke, enligt Brand Finance, som ser en direkt koppling mellan dessa värdeord och vad man brukar se som det allra bästa med Sverige.

Bidragande till den stora värdeökningen för Ikeas varumärke är enligt konsultbyrån en 20-procentig vinstökning i fjol. Därtill har ökningen fått bidrag av kreativitet och effektiv kommunikation.

Den största förloraren under året när det gäller värdet på varumärket är enligt Brand Finance telekomtillverkaren Ericsson, som till följd av finansiella problem tappat nästan hälften av sitt varumärkes värde till lite drygt 40 miljarder kronor. Trots detta utgör varumärket 29 procent av Ericssons totala värde och om planerade omstruktureringar faller väl ut kan en del av förlusterna vinnas tillbaka, tror Brand Finance.