Volatilitetsindex, som populärt går under namnet "skräckindex", brukar vara en bra fingervisning om orosläget på den amerikanska aktiemarknaden. När USA-börserna stiger och marknadshumöret är positivt, pekar skräckindex nedåt.

I takt med att börserna har visat styrka de senaste månaderna har Vix-index varit historiskt lågt. Under de senaste månaderna har index legat under det historiska genomsnittet på 20 och i juli sattes till och med ett nytt bottenrekord när index föll under 9.

50 procent

Nu ser det ut som att trenden börjar vända. På fredagseftermiddagen steg index till nära 17, vilket är en uppgång på över 50 procent från torsdagen. Det är den högsta nivån sedan Donald Trump valdes till USA:s president.

Enligt Maria Landeborn, sparekonom på Skandia är uppgången i skräckindex en tydlig reaktion på den upptrappade konflikten mellan USA och Nordkorea.

Sedan konflikten eskalerade mellan länderna har börserna i USA reagerat negativt. Då är det naturligt att även Vix-index stiger, säger hon.

Samtidigt bör det påpekas att skräckindex fortfarande inte har nått alarmerande höga nivåer, enligt Landeborn.

"Stora rörelser"

Procentuellt sett rör sig Vix-index kraftigt uppåt, men då ska vi komma ihåg att det stiger från extremt låga nivåer. Det är inte som under finanskrisen när börserna föll vilket gjorde att skräckindex kunde studsa upp mot 30–40, säger hon.

Det är dock osannolikt att Vix-index kommer att falla tillbaka till årets bottennivåer framöver, enligt Landeborn.

Jag har svårt att se att index skulle falla lägre än 9. Det betyder däremot inte att Vix-index kommer att fortsätta stiga, såvida inte spänningarna mellan USA och Nordkorea förvärras och givet att världskonjunkturen fortsätter att utvecklas relativt väl.