Ekonomi Den indiska centralbanken låter styrräntan vara oförändrad på sex procent, den lägsta nivån sedan november 2010.

Bakgrunden är att landets inflation tagit fart och starkare ekonomisk tillväxt reducerat behovet för stimulanspaket.

Beskedet var förväntat, alla utom två av de 54 analytiker som deltog i Reuters enkät hade förutspått att räntan skulle ligga fast.