– Vi har redan fått flera ansökningar, så vi får se var det landar, säger kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) som är bolagets styrelseordförande.

Nuvarande vd Curt Nilsson ska fylla 62 år och väljer att lämna uppdrag vid årsskiftet.

– Jag har tänkt att ta det lugnare. Samtidigt som jobbet är stimulerande är det också krävande. Det är inget som du sitter och förvaltar, säger vd:n.

Lantmännen beslutade 2016 att flytta sin spannmålsmottagning från Kungsängen i Uppsala till kommande mottagningar i Hargshamn – en affär som får beröm av kommunalrådet.

– Det var en stor affär. Jag tycker också att Curt hanterade Dannemora Minerals konkurs på ett utmärkt sätt för hamnens del.

De senaste åren har uppemot 600 000 ton gods skeppats genom hamnen med en omsättning på ungefär 40 miljoner kronor.

– Spannmålsprojektet kommer nästa vd att få fortsätta med samtidigt som farledsfördjupningen är på gång, säger Curt Nilsson.

Farledsprojektet kan i nuläget gå framåt på två olika vis, enligt vd:n.

– Antingen lägger Trafikverket in projektet i den nationella infrastrukturen varpå regeringen isåfall fattar beslut. Men Trafikverket har också mandat att själva fatta beslut.

En avsiktsförklaring är sedan tidigare underskriven av Hargs hamn, Svensk Kärnbränslehantering och Region Uppsala.

Styrelseordföranden tror att en farledsfördjupning kan leda till fler jobb.

– Det skulle betyda mycket därför att ju större fartyg som kan passera, desto billigare blir frakten per ton. I dag finns 30 till 50 arbetstillfällen beroende på årstid och kunder. Ur ett skattebetalarperspektiv är hamnen värd mycket som bolag betraktat.