Ekonomi Byggföretaget Skanska har plockat in två order i USA. Dels ska man renovera en kontorsyta på Manhattan i New York, ett avtal värt cirka 340 miljoner kronor och som ska vara klart under 2018.

Dels ska man restaurera en lagun i samband med åtgärder vid en motorväg utanför San Diego, Kalifornien. Arbetet inbegriper bland annat röjning och muddring och kontraktet är värt cirka 325 miljoner kronor.

Projektet påbörjas i december 2018 och planeras vara klart i början av 2021.