Under årets sex första månader rapporterades 82 100 bostadsrätts- och villaaffärer in, jämfört med 80 600 motsvarande period i fjol, enligt färska siffror från Svensk mäklarstatistik. Det sammanlagda värdet på affärerna uppgick till 226 miljarder kronor – 20 miljarder högre än vid samma tidpunkt i fjol.

En tioprocentig värdeökning totalt sett – det är rätt mycket pengar. Bromsningseffekter med amorteringskrav, 15 procents kontantinsats och andra politiska utspel verkar inte bita riktigt, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk mäklarstatistik till TT.

Kallare marknad

Samtidigt har marknaden – som väntat – svalnat lite på sistone. Bostadsrättspriserna sjönk i juni med 1 procent på riksnivå, medan villapriserna steg med 1 procent, enligt Svensk mäklarstatistik. Och enligt Valueguards så kallade Hox-index sjönk priserna för både bostadsrätter och villor, med 0,9 respektive 0,2 procent.

Men hur mycket av avmattningen beror på att folk semestrar i stället och hur mycket ligger andra faktorer bakom?

Det är där som det blir lite svårt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.
Jag tror att mycket ligger i att vi gör andra saker, men så har vi det andra, med amorteringskraven och prat om nya åtgärder. I viss mån påverkar även det.

Nya åtgärder

Utöver de ökade kraven på amortering och kontantinsatser pågår diskussioner om ett så kallat skuldkvotstak, för att begränsa hur stora lån ett hushåll tar i förhållande till hushållets inkomster.

Samtidigt är utbudet på marknaden, främst av villor, lågt.

Framåt oktober, tror Claudia Wörmann, kan bilden ha klarnat lite. Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling, är inne på samma spår.

Det kommer att bli spännande i höst, att se hur priserna kommer att se ut. Om det har stabiliserats för den här gången eller om vi får se en fortsatt ökning, säger Ilic.
Men jag tror att det kommer att öka på villor och att vi får se en svag ökning på riktigt attraktiva bostadsrätter.