Svensk Mäklarstatistik redovisar bostadspriser i hela riket ned på kommunnivå. Siffrorna bygger på mäklade affärer till och med juni månad. Statistiken visar att prisnivån för bostadsrätter i riket sjunkit med en procent den senaste tremånadersperioden, men sett över 12 månader har det varit en prisökning med åtta procent.

Villapriserna i riket har stigit med en procent de senaste tre månaderna, och med åtta procent över en 12-månadersperiod.

I Uppsala län har bostadsrättspriserna sjunkit mindre än i riket, med 0,6 procent, det senaste kvartalet. För villor har priserna i länet ökat med 2,4 procent.

- Att bostadsrättspriserna inte längre stiger är en känsla vi haft sedan årsskiftet, en förklaring är att det finns så mycket nyproduktion nu. För villor är känslan snarare att prisbilden inte ändras, säger Thomas Lüllmaa, ägare till Riksmäklaren Uppsala.

Skillnaderna har varit stora mellan länets kommuner de senaste tre månaderna. Östhammar hade den största prisökningen på bostadsrätter, nästan 16 procent, följt av Enköping med 6,4 procent. I Uppsala var ökningen en tiondels procent medan prisutvecklingen i Knivsta var negativ, minus 0,9 procent.

För villor var ökningen störst, 13 procent, i Heby kommun, medan det däremot var en markant nedgång i Östhammar, minus 12,5 procent.

I Uppsala steg villapriserna med 5,5 procent under andra kvartalet 2017. Bara i Knivsta har ökningen varit större, 8,1 procent, under samma period. Villapriser i länet jämfört tolv månader bakåt har stigit med 6,5 procent.