För en vecka sedan presenterade Uppsala kommun att man köper det skandalomsusade Skarholmen för 14,5 miljoner kronor. Kommunen köper upp tomträtt och restaurang för att som man själva beskriver det, kunna utveckla området för Uppsalaborna.

– Målet är att öka tillgängligheten och skapa bra förutsättningar för Uppsalas båtliv. Vi vill göra det här till ett besöks- och utflyktsmål för Uppsalaborna. Skarholmen är utgångspunkten för långfärdsskridskor på vintern och man får väldigt bra vattenkontakt under sommaren. Det är kvalitéer som vi vill ska finnas kvar långsiktigt, säger Erik Pelling (S) kommunalråd och ordförande i kommunens mark- och exploateringsutskott.

LÄS MER: ”Det finns ett otroligt intresse för att köpa konkursboet”

I en intervju från den 3:e oktober berättar den förra ägaren, Glenn Elfving Bovin, för UNT att det funnits ett enormt intresse att köpa konkursboet. Men trots att det ska ha funnits andra spekulanter landade det i slutändan med att Uppsala kommun köpte tomträtten och restaurangens inventarier för 14,5 miljoner kronor.

Om det har funnits ett stort privat intresse att köpa tomträtten, är det då rimligt att kommunen kliver in?

– Uppenbarligen har de planerna av olika skäl inte gått ihop. Samtidigt är det kommunen som äger mycket av marken runt omkring. Vi tror att en stark part från kommunen kan gå in och ta ansvar för helheten. Sen ska vi givetvis involvera privat investeringskapital och privata aktörer och duktiga arkitekter. Men innan vi har hittat den lösningen tror vi att kommunen med sin stabilitet bör gå in här. Det är för att vi inte ska få en halvmesyr eller en fortsatt långbänk. Det har diskuterats och det har varit konkurs efter konkurs. Det har uppenbarligen inte fungerat när vi har haft det här lapptäcket. Vi tar ansvar för att få till något bättre, säger Erik Pelling.

Uppsala kommun betalade 14,5 miljoner för Skarholmen, är det ett skäligt pris?

– Vi har såklart haft en diskussion om priset i kommuns mark- och exploateringsutskott. Det bygger på en marknadsmässig värdering och vi godtog det beskedet. Vi kan inte komma närmare rätt pris än så. Med tanke på alla turer som har varit runt området och hur viktigt området är för Uppsalas utveckling och för Uppsalaborna så tycker jag att det är väl värt de här pengarna och att det är en bra investering, som jag är övertygad om att vi kommer få igen.

Men är det en bra affär?

– Ja det är det absolut. Jag skulle säga att det inte bara är en bra affär utan en nödvändig affär.

LÄS MER: Så mycket betalade kommunen för Skarholmen

Tanken är att kommunen i ett första skede ska upphandla en ny aktör som kan driva restaurangen vidare under tiden som man tar fram ett nytt planprogram för området.

– Den huvudsakliga anledningen till att vi upphandlar någon som kan driva restaurangen är för att huset inte ska stå tomt. Det är kapitalförstöring att ha ett hus som står tomt en längre tid. Det finns risk för inbrott och hus som står tomma förfaller. Här har vi en fungerande restaurang, vi vill fylla huset med liv, rörelse och besök i väntan på att vi går vidare med den långsiktiga lösningen.