Sett till Uppsala län var 10 300 personer utan arbete i februari, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Det är samma antal som i januari och motsvarar 5,9 procent. I jämförelse med samma månader i fjol finns fock vissa förändringar att notera.

Gruppen arbetslösa som är födda i Sverige har fortsatt minska medan gruppen arbetslösa som är födda utanför Sverige har fortsatt att öka. Det kan till stor del förklaras av att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Jämfört med februari i fjol har ungdomsarbetslösheten fortsatt nedåt och ligger nu på 8,5 procent. Gällande långtidsarbetslösheten fortsatte den att öka under februari.

I riket i stort ligger arbetslösheten nu på 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Uppsala län har den lägsta arbetslösheten medan Gävleborgs län har den högsta, 11,4 procent.

Nationellt finns även skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten fortsatt högre bland män än bland kvinnor. Störst är skillnaden bland unga i åldrarna 18–24 år. Bland dem är 8,6 procent av kvinnorna arbetslösa, medan arbetslösheten bland männen ligger på 13,6 procent

– Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.