Kommunens gatuchef svarar UNT via mejl att det är företaget som bygger märkesbyggnaden Juvelen som är skyldigt att informera alla berörda i området. Men näringsidkarna anser att kommunen borde kunna samordna de arbeten som orsakar avstängningar på Uppsalas centrala gator.

– Gatan har varit avstängd sedan 23 oktober. Det här drabbar oss svårt. Vi har 30–40 procent färre kunder varje dag jämfört med när gatan är öppen för trafik, säger Enver Bakir och Albert Haghnazarian, som äger Kafé Eno respektive restaurang Döner & Co.

Även Coop, klädbutiker med flera drabbas svårt av avstängningen av gatan.

– Den här gången fick vi inte ens någon information i förväg om att Stationsgatan skulle stängas av. Jag fick veta det av en gäst ett par dagar i förväg, säger Enver Bakir.

Det företagarna vill ha besked om är när arbetena vid Strandbodgatan-Stationsgatan beräknas vara klara. De undrar också varför detta grävarbete inte samordnades med en tre månader lång avstängning i somras.

– Det känns som om det inte finns någon förståelse för att vi näringsidkare är beroende av våra inkomster. Det är speciellt känsligt här eftersom vi är nyetablerade plus att hyrorna är väldigt höga. Att Juvelen skulle byggas visste kommunen redan för flera år sedan, säger Albert Haghnazarian.

Tidigare har en frisör, ett apotek, en sushibar och ett annat kafé flyttat från huset. Nu har också klädbutiken i gallerian bestämt sig för att flytta härifrån.

På kommunens webbsida står att avstängningen beror på att Uppsala Vatten utför nyläggning av VA-ledningar och att det dras ledningar för fjärrvärme i området. Beräknat slutdatum är enligt webbsidan 31 december. På en skylt på gatan står att beräknat slutdatum är 30 december, men på UL:s hållplats ges ett tredje besked; att gatan öppnas igen 9 december.

– Vi undrar vilket datum som gäller. De byggarbetare vi har pratat med säger att det inte finns en chans att gatan kommer kunna öppnas 9 december, säger en av företagarna i området.

De tycker att kommunen skulle försöka samordna de byggarbeten som sker i centrala Uppsala.

Kommunens gatuchef Michael Eriksson satt under onsdagen i möte, men svarade UNT via mejl att ”gatan öppnas på fredag”.

Varför planerades inte dessa arbeten in i somras då gatan ändå var avstängd för andra arbeten?

”Hänger samman med vilken fas bygget ligger i dvs huset Juvelen”, skriver Michael Eriksson.

På frågan varför kommunen inte informerat näringsidkarna i förväg svarar han så här:

”I grävtillståndet står det att byggherren ska ge info till boende, berörda fastighetsägare och näringsidkare”.