Navid Khaledi har själv en utbildning i industriell ekonomi och har axlat rollen som vd i det familjeägda företaget. Han är glad när vi pratar med honom på telefon.

– Det har varit en resa få får vara med om. Vi har varit många inblandade som har kämpat många timmar, säger han.

Företaget är familjeägt och har ett av sina säten i Uppsala. Till en början hade familjemedlemmarna andra sysselsättningar vid sidan om, men 2014 satsade de helhjärtat på affärsidén. Idag har företaget 48 anställda.

Mellan 2013 och 2016 växte verksamheten med över 1600 procent. Den stora ökningen förklaras delvis av flyktingvågen 2015.

– En av anledningarna var att vi hade haft en plattform sedan 2012 och när det uppstod ett stort behov 2015 var vi förberedda. Vi kunde tillgodose familjernas behov.

Företaget förmedlar i sin verksamhet boenden till ensamkommande flyktingbarn och fick under 2015 kontrakt med flera kommuner.

– Det är en svår uppgift som inte alltid är uppskattad av personerna som är inblandade. I vissa fall tas barn ifrån sina föräldrar av socialtjänsten och det är något som man måste kunna hantera, säger Navid Khaledi.

Förutom familjestöd erbjuder de tjänster inom äldrevården. Där de har fått många positiva reaktioner, speciellt från anhöriga.

– Med vår hjälp kan en fru få vara en fru och inte en sjuksköterska som hjälper sin man och ett par som bott i sin villa i 50 år kan få hjälp att bo kvar, säger Navid Khaledi.

Men företaget har också fått kritik. Särskilt svårt har det varit att som privat företag jobba inom välfärden.

– Alla kommuner är inte för privatisering, och vi har mött på motstånd från många som inte är insatta. Men Sverige står på de privata företagens axlar. Det är vi som skapar arbetstillfällen.

Som exempel nämner Navid Khaledi kvinnor med invandrarbakgrund, som företagets personal till stor del består av.

– Enligt statistiken är mer än 50 procent av den gruppen arbetslösa, säger han.

Nästa steg i företagsutvecklingen är att bredda verksamheten. I januari kommer de även att erbjuda behandling av psykisk ohälsa.