Det är Bisnode och Miljöfordon Sverige som står bakom rapporten, som tittar på fem indikatorer: energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet.

Allra bäst ställt i Uppsala är det på personbilssidan – 78 procent av de 188 bilarna i Region Uppsalas flotta körs på fossilfritt drivmedel, främst etanol. Siffran för lätta lastbilar är 36 procent.

– Det är glädjande att Region Uppsala fortsätter ligga i toppskiktet av regioner då det gäller utfasning av fossila bränslen och därmed bidrar starkt till den gröna omställningen. Det är ett viktigt och kontinuerligt arbete med fullt fokus på målet att Region Uppsala ska vara helt oberoende av fossila bränslen år 2020, säger regionrådet Jenny Lundström (MP) i ett pressmeddelande.