Som UNT rapporterade i morse har priset på bostadsrätter ökat minst i Uppsala län (45 procent) jämfört med andra län under de senaste fem åren. Men den faktiska prisskillnaden på bostäder är stor mellan länets kommuner.

I Uppsala, Knivsta och Håbo är lägenheterna dyrast, medan det är betydligt billigare att bo i Heby och Tierp.

Generellt är länets mäklare överens om att det handlar om tillgång och efterfrågan, men det finns också andra faktorer som påverkar prisutvecklingen i länets kommuner. I Uppsala län är snittpriset på bostadsrätter nu det tredje högsta i landet.

Trots ett förhållandevis långt pendlingsavstånd till Uppsala så ökar priserna procentuellt sett mest i Östhammars kommun. I Östhammar är även snittpriset på en lägenhet högre än i exempelvis Tierp.

Anders Lindgren, på Fastighetsbyrån i Östhammar, säger att bakgrunden till prisutvecklingen i Östhammars kommun bland annat är den goda arbetsmarknaden.

– Vi har låg arbetslöshet och hygglig köpkraft just nu. Sedan handlar det nog om att vi haft en del nybyggda bostadsrätter och då blir priset högre i snitt, säger Anders Lindgren.

Hans kollega i Tierp, Annika Eriksson, tror också att en del av snittpriset kan handla om vad för lägenheter som finns på en ort.

– Jag tycker inte det är så stor skillnad på priserna i Tierp och Östhammar, men det är klart att en del beror på vilket bestånd som finns. Har man mest femmor och sexor med hög månadsavgift på en ort så blir priset lägre per kvadratmeter eftersom mindre lägenheter är mer eftertraktade, säger Annika Eriksson.

Hon har märkt att det är många fler utifrån, från främst Stockholm och från Uppsala, som sökt lägenhet i Tierp de senaste fem åren.

I Knivsta har den största faktiska prisökningen i länet skett de senaste fem åren. Där är nu snittpriset för en lägenhet 2 094 000 kronor. Det är bara i Uppsala som priset ligger högre. Här kostar en lägenhet i snitt 2 475 000 kronor.

Mest bostad för pengarna kan man få i Tierp och Heby. I Tierp kostar en lägenhet i snitt ”bara” cirka 804 000 kronor.

Louise Ekeroth, fastighetsmäklare och kontorschef på Fastighetsbyrån i Knivsta, har bland annat nytta av Knivstas strategiska läge mellan Uppsala och Stockholm.

– Jag skulle säga att bakgrunden till Knivstas prisutveckling under perioden 2012–2017 är nyproduktion. Det är också ortens expansion med nya butiker och annat som har ökat attraktionskraften för kommunen enormt. Knivsta har verkligen satt sig på kartan, säger Louise Ekeroth.

Men som på flera andra håll i landet har Louise Ekeroth också märkt av en viss utplaning av priserna. Detta kan vara en effekt av de mer strikta utlåningsreglerna.

– Ja, precis som i Uppsala och Stockholm, märker vi av en försiktighet med färre besökare på visningar och en viss utplaning prismässigt just nu, säger hon.

Samtidigt som prisökningar är en positiv nyhet för fastighetsägare, så är det förstås knepigt för många, både i Uppsala och i kranskommunerna, att få tag i en bostad till rimligt pris.

– Det kan vara svårt för en del som bor i kommunen att hitta något nytt i sitt prisläge. Det gäller exempelvis pensionärer med låg pension och unga som vill flytta hemifrån, säger Anders Lindgren om prisutvecklingen i Östhammar.

I Uppsala kommun är prisutvecklingen bara 45 procent, något som kan förklaras med att priserna var höga här redan från början.

– Redan tidigare gick priserna upp här och nu är det fler Uppsalabor som söker bostäder i övriga delar av länet, därför tror jag att priserna har stigit mer i kommunerna runt Uppsala än här, säger Johan Thyrestam, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar i Uppsala.