Det är Universitätsklinik für Strahlentherapie i Innsbruck, som varit en kund sedan 2009, som nu väljer att satsa på Delta4 Discover.

– Universitätsklinik für Strahlentherapie blir därmed först i Österrike med oberoende stråldosmätning under strålbehandling och därmed komplett kvalitetssäkring, säger Görgen Nilsson, vd för ScandiDos i ett pressmeddelande.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och verkar inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av strålterapi mot cancer. Huvudkontoret är beläget i Uppsala Science Park och säljkontor finns även i USA, Kina och Frankrike.