Engångselektroderna Tetrasens används tillsammans med en monitor, Tetragraph, och övervakar narkospatienter och avgör när det går att göra säker uppvakning samt säkerställa korrekt dosering av läkemedel under operation.

– Senzime utvecklar produkter för att minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Det beviljade patentet för TetraSens stärker vår konkurrenskraft och är ett bevis på vår innovationskraft. Senzime står inför en bred marknadsintroduktion och vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017”, säger Senzimes vd Lena Söderström i ett pressmeddelande.

Bolaget är sedan april i år noterat på Nasdaq First North.

I dag meddelades även att Senzime kommer att delta på The Medtech Conference i San José i september i år och tillsammans med nio andra innovativa bolag synas i "The Innovation Pavilion".