Med satsningen hoppas kommunpolitikerna att gatan ska få ett rikare folkliv och att området ska bidra till en mer levande stadskärna.

”Svartbäcksgatan med sina fina gamla byggnader behöver bli mer tillgänglig för fler och få en välkomnande atmosfär där människor, inte bilar, står i centrum” säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, i ett pressmeddelande.

Beslutet om ombyggnaden av gatan fattades i juni. Då bestämdes att trottoarerna ska breddas och uteserveringarna få större plats. Asfalten kommer läggas om och blomsterurnor samt bänkar ska placeras ut.

Men synpunkter på det första förslaget har nu lett till att uteserveringarna placeras intill byggnadernas fasader, istället för vid trottoarkanten mot körbanan.

Även om människor och inte bilar prioriteras så kommer inte biltrafiken att försvinna helt, utan sträckan ska även i fortsättningen vara enkelriktad för motortrafik mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Till sommaren nästa år beräknas hela arbetat vara klart.

Under byggtiden kommer varutransporter, boende på sträckan, cykeltrafik och taxi kunna passera från S:t Olofsgatan. Delar av sträckan stängs av för allmänheten under vissa perioder.