Klimatet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och bör tas på större allvar än vad den gör i dag. Hur vi inom den närmaste framtiden agerar är avgörande för kommande generationer. Klimatförändringarna kommer inte bara att påverka människor i en avlägsen framtid utan gör det redan nu.

Samtidigt driver Sveriges regering en både dyr och ineffektiv klimatpolitik. Klimatet har inte råd ineffektiv symbolpolitik. Moderaterna har bättre och effektivare förslag för att minska utsläppen.

Subventionerade elcyklar är exempel på vad som ingår i regeringens ”historiska miljöbudget”, men de har en knapp påverkan på utsläppen. Konjunkturinstitutet har riktat kritik mot regeringen då sju av åtta av deras förslag är ineffektiva. Bra klimatpolitik bygger på faktisk förändring och effektiva reformer. Under alliansregeringen minskade utsläppen samtidigt som vi hade en ökad ekonomisk tillväxt.

Under de år som Miljöpartiet och Socialdemokraterna har suttit i regering har Sveriges utsläpp ökat.

Ekonomin och klimatet hänger på många sätt ihop. Om vi inte ställer om vårt samhälle kommer kostnaden för de skador som klimatförändringarna orsakar att bli stora. För att minska utsläppen av koldioxid krävs det att våra satsningar har effekt. Genom att kombinera individers egna driftighet med politik och teknik som gör det enklare för människor att göra klimatsmarta val kan vi minska utsläppen. Klimatfrågan är global och det räcker inte att bara vi i Sverige ställer om utan vi måste samarbeta med andra länder för att göra skillnad.

Moderaterna har flera effektiva förslag för att minska utsläppen. Vi vill fördubbla Sveriges multilaterala bistånd för att minska utsläppen globalt.

Vi vill också slopa Chicagokonventionen och införa en enhetlig koldioxidskatt på flygbränsle inom EU.

En enhetlig koldioxidskatt är mycket effektivare än en flygskatt. Flygskatten är ineffektiv då den beskattar reslängd i stället för utsläpp. Den slår lika hårt mot flygbolag med moderna bränslesnåla flygplan som flygbolag med plan som släpper ut mycket. En koldioxid­skatt gör i stället att det blir lönsammare för flygbolag att använda plan som släpper ut mindre. Att införa en koldioxidskatt för alla länder inom EU skulle göra större skillnad än att bara beskatta flyg i Sverige. Att endast beskatta flyg i Sverige flyttar på utsläppen snarare än att minska dem.

Vi vill sätta upp fler laddningsstolpar för att göra det enklare för människor att ha elbilar.

För att det ska löna sig för privatpersoner och företag att investera i nya elbilar krävs det att laddningsinfrastrukturen utvecklas med fler laddningsstolpar som är geografiskt utspridda. Taxibranschen är ett exempel där det är ekonomiskt gynnsamt att investera i elbilar men där bristen på laddningsstolpar bromsar utvecklingen. Vidare behöver vi minska utsläppen från den Svenska basindustrin, som i dag står för en tredjedel av våra utsläpp. För att minska utsläppen från basindustrin vill vi ha ett klimatavdrag för de som investerar i teknik som reducerar utsläppen.

Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar oss på flera sätt. För att minska utsläppen behöver vi lägga fram effektiva förslag. Våra resurser ska läggas på rätt saker för att få maximal effekt. Sverige kan som litet land påverka omvärlden och göra skillnad på riktigt, dels genom att vara ett föregångsland men också genom att driva på utvecklingen av klimatsmart teknik.

Olivia Bergström, 2:e vice distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Uppsala län