För ett år sedan gick vi samman och bröt tystnaden. Vi var tusentals människor som samlades för att tillsammans ge och få styrka av varandra. På fjorton platser runtom i Sverige arrangerades metoo-manifestationer med syfte att belysa problematiken med sexuella trakasserier i vårt samhälle. Efter manifestationerna följde många upprop inom olika branscher. Även hedersförtryckta kvinnor klev fram i uppropet #underytan. Uppropen vittnade om en strukturell problematik i hela samhället.

Mycket har skett under det gånga året, och alla har varit en del av metoo på ett eller annat sätt.

Jag har många gånger blivit konfronterad med att metoo är en häxjakt och att det endast handlar om att förstöra enskilda kändismäns liv genom uthängningar i media. Kritiken mot media gällande publiceringen av vissa berättelser är befogad, men att förminska metoo till att handla om enskilda personer eller enskilda ärenden är att förminska frågan. Metoo är ofantligt mycket större än så. Det finns skäl till rannsakan men att beskylla hela metoo-rörelsen för att vara en ”folkdomstol” är orättvist.

Tarana Burke, grundare till #metoo-rörelsen sa ”Det finns inget så kraftfullt som insikten att du inte är ensam”. Alla känner någon som har blivit utsatt. Tystnadskulturen har präglat vårt samhälle under lång tid, nu har vi funnit styrkan att våga berätta. Jag minns särskilt en kvinna i 60-årsåldern som kom fram till mig efter manifestationen på Sergels Torg och sa ”Jag har tigit i alla år men nu vägrar jag vara tyst, metoo!”

Att våga berätta vad man blivit utsatt för kan vara ett första steg till att läka. Därför har metoo-rörelsen varit så oerhört viktig – men det slutar inte här.

Jag vill uppmana dig att rannsaka dig själv. Chefer, har ni förändrat något det senaste året? Har ni brutit tystnadskulturen på er arbetsplats? Informeras era medarbetare om er handlingsplan mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Föräldrar, pratar ni med era barn om hur de behandlar varandra och hur viktigt det är att våga säga nej? Lärare, har ni vidtagit åtgärder för att stoppa sexuella trakasserier i skolan? Tillämpar ni porrfilter? Politiker, har ni gjort en handlingsplan för hur sexualbrott ska förebyggas? Prioriterar ni hedersfrågan? Rättsväsendet, vidtar ni åtgärder för att kunna utreda fler sexualbrott samt öka antal uppklarade brott? Polisen, utbildar ni er personal i hur de ska bemöta personer som blivit utsatta för sexualbrott? Har ni rannsakat er egen kår?

Medmänniska, har du vågat rannsaka dig själv och vågar du säga ifrån när någon far illa i din omgivning? Vågar du säga nej?

Metoo förändrade världen. Du och jag har makten att förändra världen. Se till att bidra till ett samhälle fritt från sexuellt våld. Det skulle vara ett bättre samhälle för alla.

Gabriella Ohlzon (L), initiativtagare till #metoo Stockholmmanifestationen.