Under maj–juli 2018 har priserna stigit i tio län och fallit tillbaka i åtta, resterande oförändrade, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som presenterades under torsdagen.

På årsbasis är bilden av en prisstegring starkare: 15 av 21 län visar stigande priser. Bara i fyra län har priserna fallit. Värst är tappet i Stockholms län med sex procent, tvåa i bottenligan hamnar Uppsala län där priserna fallit tillbaka två procent.

Av statistiken framgår att medelpriset under det senaste kvartalet för sålda hus i Uppsala län var 3 204 000 kronor. Bara Hallands och Stockholms län uppvisar ett högre medelpris, 3,4 respektive 5,6 miljoner kronor.

Synar man siffrorna nedbrutna på kommunnivå dyker ett annat mönster upp för Uppsala kommun. Sett över senaste tremånadersperioden har priserna då backat fyra procent, men är oförändrade på årsbasis.

Medelpriset för hus i Uppsala kommun under senaste kvartalet var 4 195 000 kronor.

Statistiken från SCB gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt. Statistiken täcker in alla försäljningar oavsett om de förmedlats av mäklare eller inte.