Till och med 30 juni kommer det att vara rusning efter motorstarka bensin- och dieselbilar. Efter 1 juli blir det i stället köbildning hos de bilhandlare som har elbilar eller laddhybrider på menyn.

Det är åtminstone ett tänkbart ­scenario om regeringens förslag till nya skatteregler går igenom. Senast i mitten av december ska riksdagen klubba regeringens budget för 2018 och där finns förslaget om ”bonus ­malus” med. Blir det majoritet för budgeten träder de nya reglerna i kraft 1 juli 2018.

Bonus betyder bra, malus betyder dåligt. Ju lägre koldioxidutsläpp, desto högre bonus. Som mest kan det bli 60 000 kronor i ”rabatt” på inköps­priset för en elbil med obefintliga, lokala utsläpp. Och omvänt – om det strömmar mycket koldioxid från ett fossilt bränsle ur avgasröret – blir ­fordonsskatten väsentligt mycket ­högre än i dag.

Bland de bilar som får på tafsen med bonus malus finns flertalet av Volvos nuvarande modeller. Såväl den nya 90-serien som nyligen lanserade XC60 och pinfärska XC40 säljs primärt med bensin- eller dieselmotorer. Visserligen finns laddhybriden T8 Twin Engine, men den har Volvo profilerat – och prissatt – som en stark toppversion och ett substitut för en sex- eller åttacylindrig motor.

Det brådskar således för Volvo att få mer överkomliga laddhybrider på banan, med tanke på att många konkurrenter (Volkswagen och Kia till ­exempel) annars kommer att tugga i sig större bitar av tjänstebilsmark­naden än som redan skett.

Volvo har visserligen slagit på trumman för sin elektrifierade framtid. Men det som i förstone låter som en sensation – att alla nya Volvobilar kommer att ha någon form av elektrisk drivning redan 2019 – handlar nog främst om att över huvud taget klara de hårdare avgaskraven på EU-nivå.

Utöver att Sverige alltså drar åt tumskruvarna med ekonomiska styrmedel har en ny och tuffare europeisk körcykel för att fastställa bränsleförbrukning och avgasutsläpp börjat gälla. Tanken är att den bättre ska spegla verklig körning än den ganska tandlösa som hittills använts.

I synnerhet laddhybrider har kommit undan väldigt enkelt med den nuvarande körcykeln – de bränsleförbrukningssiffror som står i bilbroschyrerna har inte haft mycket med verkligheten att göra. Även ägare av bensin- och dieselbilar har ofta konstaterat att den angivna förbrukningen är i princip omöjlig att nå.

Redan 1 september i år blev det möjligt för biltillverkare att använda den nya körcykeln och från 1 september 2018 blir den tvingande för nya bilmodeller. Ändå har regeringen valt att inte låta den nya bränslenormen slå igenom för bonus malus-systemet förrän 2020. Fram till dess hinner bilbranschen sälja mängder av laddhybrider. Om det sedan är elbilar som gäller för hela bonusslanten återstår att se.