Omkring 400 Volvoverkstäder världen över har ställt om till nya rutiner som tillkommit efter genomgången av 1,5 miljoner svar i kundundersökningar. Hos den på Upplands Motor i Uppsala, där Thomas Landberg är chef, har omställningen varit på plats sedan slutet av förra året.

– Nöjdhetstrenden är positiv sedan vi satte igång, konstaterar han.

Metoden har halverat servicetiden och bygger bland annat på lean, som innebär rationaliseringar och målstyrning. Konkret innebär det bland annat nitisk ordning i verkstaden.

Artikelbild

| Upplands motors servicemekaniker jobbar effektivare.

– Man ska aldrig leta efter ett verktyg i mer än 120 sekunder, säger Thomas Landberg.

Det som kanske märks mest för de anställda är att de börjat arbeta i par.

– Varje lyft är vi nu två mekaniker som jobbar på bilen, vilket också gör att man hjälper varandra och utbyter kunskap, säger Thomas Landberg.