Efter vissa tecken på stabilisering av bostadsmarknaden har hushållen nu fått upp förhoppningarna igen.

För första gången sedan november 2017 är SEB:s boprisindikator positiv vilket betyder att fler tror på uppgång än nedgång det närmaste året. Totalt tror 38 procent av de tillfrågade på stigande bostadspriser.

"De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat", skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson, som dock tillägger att "nivåerna är låga och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt".

Nya siffror på gång

Senare i veckan presenteras också nya prissiffror från Svensk Mäklarstatistik och Valueguard. Danske Bank gör i sin boprisindikator analysen att uppgången i februari blir 1,5 procent jämfört med januari. Detta är dock något tillfälligt enligt banken.

Normalt sett ser vi en säsongsrelaterad uppgång i januari–februari men tittar man på de övergripande faktorerna har jag svårt att se varför priserna ska stiga framöver, säger Michael Grahn, chefsekonom för Danske Bank, till TT.

Han räknar upp en rad olika faktorer som ligger till grund för den prognosen:

En försiktig linje från Riksbanken gällande räntehöjningar.

Det skärpta amorteringskravet.

Nyproduktionen av bostadsrätter.

Det kommer ett väldigt stort utbud av bostadsrätter inte enbart i Stockholm utan även i övriga Sverige framöver och det kommer att sätta press på priset, säger Michael Grahn.

Kraftigt ökat utbud

Från Danske Banks sida ser man nu en oro inte bara för den kraftiga ökningen av utbud utan också det faktum att de nyproducerade bostadsrätterna är högt prissatta. Veckans prisstatistik liksom för de kommande månaderna blir nu troligtvis väldigt avgörande.

Ska man få en bestående vändning måste det komma in någon form av stimulans och inte åtstramning som nu har skett. Jag kan inte se något som ska hända i ett längre tidsperspektiv, säger Grahn om olika påverkansfaktorer för utvecklingen för 2018.

Konsekvenserna av detta bedömer nu Danske Bank blir minskat bostadsbyggande vilket i sin tur får konsekvenser för den svenska tillväxten som i år faller ned till 1,7 procent, enligt banken.