Ekonomi Internationella Engelska skolan redovisar ett rörelseresultat på 50,3 miljoner kronor för perioden oktober – december 2018, vilket är det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det kan jämföras med rörelseresultatet på 36,7 miljoner kronor motsvarande period 2017.

Omsättningen under perioden ökade till 725,7 miljoner kronor från 613,2 miljoner kronor under samma period föregående år.

Rörelsemarginalen ökade från 6,0 procent till 6,9.

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.