(TT-Reuters) Tysklands servicesektor uppvisade de högsta tillväxtsiffrorna på fem månader under februari. Inköpsindex (PMI) för tjänstsektorn uppgick till 55,1, jämfört med 53,0 i januari.

Siffrorna väger delvis upp siffrorna som visar att industriproduktionen backade för andra månaden i rad. PMI-siffran för februari landade på 47,6, vilket är den lägsta nivån på 74 månader och under 50-strecket som skiljer tillväxt från tillbakagång.

Sammantaget betyder det att inköpsindex (PMI) steg till 52,7 jämfört med 52,1 i januari, vilket är den högsta nivån på fyra månader.

"Allt som allt, tyder siffrorna på en mycket försiktig underliggande tillväx," säger Phil Smith, chefekonom på IHS Markit som presenterar siffrorna.