Ekonomi Schweiziska åklagare vill i ökad utsträckning kunna sätta dit visselblåsare som läcker information från schweiziska banker även utomlands.

Men landets högsta domstol gör tummen ner för åklagarnas önskan att utvidga banksekretessen och därigenom kunna komma åt anställda som läcker information om bankernas kunder, oavsett var i världen de verkar.

Visselblåsare på banker har de senaste åren fått stor uppmärksamhet när de läckt information om olika typer av skatteupplägg och liknande.