Under 2015 och 2016 konstaterades kaningulsot på flera orter, bland annat i Enköping, Solna och i Stockholmsområdet.

Viruset finns i flera varianter och det nya viruset som upptäcktes i Sverige dödade även unga kaniner och harar vilka inte drabbats tidigare.

Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala har nu undersökt hur det nya viruset sprider sig och konstaterar att det sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än det klassiska viruset.

– Orsaken till ökningen 2016 är fortfarande okänd men det vi har sett är att viruset hade förändrats, alternativ så kom en ny stam av det nya viruset till Sverige eller så skedde både och, säger Aleksija Neimanis som skrivit en avhandling om kaningulsot.

Avhandlingen visar att det nya viruset även drabbar både fälthare och skogshare.

– Vi borde vara rädda om våra harar i Sverige, populationerna av skogshare minskar i södra Sverige och det nya viruset är ett nytt potentiellt hot, säger Aleksija Neimanis som menar att fortsatt övervakning av olika typer av kaningulsotvirus i Sverige är viktigt och att effektiva vacciner även ska finnas tillgängliga för tamkaniner.

Kaningulsot är en mycket smittsam sjukdom hos både vilda och tama kaniner och drabbade djur dör i allmänhet. Den sprids genom direkt kontakt mellan kaniner eller indirekt via föremål eller insekter. Det finns vaccin som skyddar mot båda varianterna av sjukdomen.