På torsdag väntas politikerna i plexutskottet, kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, säga ja till det nya detaljplaneförslaget.

Den nuvarande brandstationen vid industriområdet nära Örsundaån uppfyller inte "utrymmesbehoven för arbetsmiljö och effektiv räddningstjänstinsats med mera".

Räddningstjänsten och kommunen har de senaste åren tittat på flera alternativa platser, bland annat norr om Salnecke och nära Liljegården.

Att placeringen längs Enköpingsvägen, 250 meter från riksväg 55 och 1,3 kilometer från centrum, valts ut som den bästa beror bland annat på läget och att kommunen äger marken.

Idag är området planlagt som park eller plantering, men brukas som åkermark.

Samråd och granskning av planen har genomförts tidigare i år. Närmaste granne är företaget Lindborg och söner AB.

Enligt förslaget kommer inte de som bor på andra sidan Enköpingsvägen att störas.

Avgränsningen med dungar av vegetation "kommer att fungera som visuell avskärmning också mot en framtida brandstation", skriver planarkitekten Domagoj Lovas i förslaget som politikerna ska ta beslut om i veckan. Frågan ska dock slutligen avgöras i kommunfullmäktige, troligen vid mötet i mitten av november.

Vid förra plexmötet var politikerna eniga om att satsa på en ny brandstation i Fjärdhundra och i våras invigdes den nya stationen i Veckholm.