Längst inne i museets lokaler, i den byggnad som är Enköpings äldsta kontorslokal och som uppfinnaren Johan Petter Johansson lät uppföra 1899, ligger huvudpersonen själv på lit de parade på en spånskiva. Det är gipsorginalet till statyn av JP Johansson som monteras ned för att fraktas till Enköpings museums förråd i Stenvreten.

– Det här känns jättetråkigt. Jag förstår inte varför kommunen inte kan sätta större värde på JP Johansson. Han tog 118 patent, hela Enköping har sin grund i Bahco, säger Stig L. Lundh, ordförande i JP Johanssonsällskapet.

Statyn är tung men personal från Enköpings museum lyckas montera isär den och JP lämnar den byggnad han en gång byggde i delar.

Artikelbild

| Christer Ångman, Stig L. Lundh, Rune Adelhag och Ola Södergran i JP Johanssonsällskapets styrelse började packa ned en bit industrihistoria i flyttkartonger på onsdagen.

Även de övriga sakerna i museets gedigna samlingar, från små sockertänger och skiftnycklar till tunga skomakarmaskiner, ska nu packas ned i kartonger och fraktas till kommunens förråd.

– Vi packar ned de mindre föremålen ordentligt med den information som hör till. De tunga maskinerna får vi hjälp med, säger Stig L. Lundh.

Senast den sista maj ska JP Johanssonmuseet vara tömt.

Christer Ångman, suppleant i JP Johanssonsällskapets styrelse, betraktar begrundande flytten av statyn.

Artikelbild

| Personal från Enköpings museum lycades montera isär det tunga gipsorginalet till statyn av JP Johansson och uppfinnaren fick lämna lokalen i delar.

– Jag har aldrig arbetat på Bahco men jag har ett brinnande intresse för verktyg och industrihistoria. JP:s tillverkning i Enköping är ryggraden i stadens historia, det var trist att Bahco flyttade till Spanien, säger Christer.

Hans förhoppning är att samlingarna bara tillfälligt packas ned och att museet uppstår igen i mer anpassade lokaler.

Artikelbild

| "JP Johansson och Bahco är ryggraden i Enköpings historia, jag hoppas museet uppstår igen på något vis" säger Christer Ångman medan personal från Enköpings museum tömmer lokalen.

– Det finns inte en människa som inte vet vad Bahco är, alla har hållit i en skiftnyckel. Jag ha rest mycket och i exempelvis Holland heter det inte skiftnyckel utan en "Bahco", säger Christer.

Vid JP Johanssonsällskapets årsmöte blev det lite av en nytändning i föreningen. Många ville ta upp kampen för att museet ska få leva vidare och på initiativ av bland annat Bahco:s förre VD, Bengt Karlsson, tillsattes en styrgrupp som jobbar vidare med frågan.

Artikelbild

| Det här är inte den sista vilan för JP om JP Johanssonsällskapet får bestämma, flera olika idéer finns om en fortsatt museiverksamhet.

– Vi har flera olika idéer på gång som vi ska utvärdera. Vi har även fått tillstånd att använda namnet Bahco i sällskapets namn, säger Stig L. Lundh.

JP Johanssonmuseet läggs ned i år då sällskapet inte har möjlighet att driva det vidare. Kommunen har erbjudits att ta över driften men har avböjt av kostnadsskäl.