Nu är starten för bygget av en ny brandstation i Örsundsbro nära.

Den ska ligga strax intill utfarten mot riksväg 55 mot Enköping och ska kosta 25 miljoner kronor.

Den kommer att likna den nyligen invigda i Veckholm, men förberedas för att kunna byggas ut i framtiden i takt med befolkningsökningen.

Senare byggs även en ny brandstation i Fjärdhundra.

Det är kostnader som betalas av kommuninvånarna i Enköping.

Däremot svarar Enköping och Håbo gemensamt för investeringar i till exempel tankbilar och andra räddningsfordon. Enköpings kommun äger 65 procent och Håbo 35 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Nu ökas borgensåtagandet från 10 till 16 miljoner för att möjliggöra sådana investeringar. Politikerna var eniga när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan.