I dokumenten framgår det att möten mellan arbetssökande och förmedlare under det första halvåret enbart ska skötas på distans, via bland annat telefon. Enligt dokumenten vill Arbetsförmedlingen även att 90 procent av de som skriver in sig från och med oktober ska göra det på egen hand med hjälp av tekniska servicelösningar, enligt Ekot.

Därtill ska en kraftig minskning ske av de arbetsförmedlingskontor som finns i landet.

Per-Arne Andersson, chef för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är kritisk.

En del personer kan inte språket, är inte digitalt kunniga. Det finns ett antal skäl till att man behöver mycket hjälp, säger han till Ekot.

Arbetsförmedlingens chef för digitala tjänster, Erik Sandström, säger till Ekot att det är en myt att nyanlända och personer med funktionsnedsättningar har svårt för digitala tjänster.

Vi fokuserar nu mer resurser på att hjälpa folk att lära sig använda de digitala tjänsterna. Man måste kunna använda digitala tjänster för att söka jobb men också för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden. För att kunna behålla en anställning så måste man ha en viss digital kompetens.