Ekonomi Hushållens konsumtion var oförändrad i maj jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2017 steg konsumtionen med 3,6 procent i maj.

I april ökade hushållens konsumtion med 4,2 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.