Priserna på småhus var oförändrade under den senaste tremånadersperioden, maj–juli, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med maj–juli 2017 har priserna stigit med en procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i tio län och fallit i åtta län. I resterande län var priserna oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 15 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.