Konsumentpriserna sjönk i oktober jämfört med månaden före. Därmed tappade också inflationstakten fart under månaden, visar nya siffror från SCB.

Prisökningarna var också lägre än vad ekonomkåren hade räknat med. Därmed minskar sannolikheten för en snar räntehöjning från Riksbanken vilket fick kronan att tappa runt fem öre mot euron som nu kostar 9:85.

Inflationen, de årliga prisförändringarna, låg i oktober på 1,7 procent enligt måttet KPI. I september låg inflationstakten på 2,1 procent.

Enligt måttet KPIF, rensat för ränteförändringar, föll inflationstakten från 2,3 procent till 1,8 procent.