Nästan vartannat företag saknar en övergripande plan för informationssäkerhet enligt en ny studie, skriver Dagens industri. Säkerheten betraktas dessutom ofta som en ren IT-fråga som styrelserna inte är delaktiga i. Bara 44 procent uppger att styrelsen är delaktig i strategierna för informationssäkerhet

9 500 företag ingår i studien, som gjorts av Pwc. 48 procent av uppger att de saknar utbildningsprogram i säkerhetsfrågor för medarbetarna. 54 procent säger att de saknar process för hantering av incidenter.

Svenska företag har ingen anledning av slå sig för bröstet.

Sverige är nog ett av världens mest digitalt mogna länder, men vi är inte ledande i de här frågorna. Svenska företag ligger snarare lite efter, säger Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef för cybersäkerhet på Pwc.