Utredaren Lars-Erik Lundin har gått igenom konsekvenserna av att tillträda kärnvapenförbudskonventionen. Han har också bedömt om den har förutsättningar att leda till framsteg i det globala arbetet mot kärnvapennedrustning.

Konventionen behöver utvecklas, den är inte färdig. Det måste ske för att syftet ska uppnås och för att undvika allvarliga bieffekter för Sverige, säger Lundin på en presskonferens.

I utredningen står att utredarens sammanvägda bedömning av konsekvenserna för Sverige "leder till slutsatsen att Sverige varken bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form".

Där står också att ett svenskt tillträde skulle få mycket betydande negativa konsekvenser.

Problemet från svensk synpunkt är att alla kärnvapenmakter saknas bland de som undertecknat konventionen, säger Lundin.