I början på juni skrevs köpeavtalet under och det kommunala bolaget köpte crosshallen av det Borlängebaserade företaget för sex miljoner kronor.

– Försäljningen av hallen är vi helt överens om. Däremot har vi ett krav på 1,2 miljoner kronor på kommunen för olika markarbeten som vi inte fått betalt för, säger Tony Nyberg, juridiskt ombud för MX-hallen AB.

Från MX-hallens sida ville man att den skulden skulle lösas i samband med hallaffären och att köpeskillingen skulle räknas upp med 1,2 miljoner kronor. Det var varken Tierps kommun eller det kommunala bolaget intresserade av.

– Det här är två helt olika saker. Markarbetena är en fråga mellan kommunen och MX-hallen och inte oss som bolag. Därför sa vi nej till en sådan affär. Dessutom finns det oklarheter i de krav som företaget riktat mot kommunen, förklarar Roger Kjetselberg, vd för Tierps kommunfastigheter.

Kommundirektören Randi Graungaard förklarar att man bestrider de ekonomiska krav som MX-hallen säger sig ha på kommunen.

– Vi har försökt få till stånd en lösning på den här markaffären, men vi kände att vi inte kom längre med Tierps kommun i frågan så därför har vi valt att ta den till tingsrätten, säger Tony Nyberg.

I den stämningsansökan som MX-Hallen AB lämnat in till tingsrätten i Uppsala beskriver man vilka markarbeten som gjorts samt att man har ett kostnadskrav på drygt 1,2 miljoner kronor för dessa.