Tidigare i somras placerade Tierps kommun ut trettio Tierpsurnor centralt i köpingen. Det är planteringskärl för blommor och växter. Tjugo höga och tio låga. De höga har mindre planteringsyta, de låga en bredare.

– Vi behövde helt enkelt nya planteringskärl för blomplanteringar, berättar kommunarkitekten Adam Nyström som bor i Gävle men växte upp i Hållnäs..

Innan han blev kommunarkitekt för 2,5 år sedan jobbade han som planarkitekt i kommunen.

När det började att talas om nya planteringskärl i kommunen, började man först att söka efter nyproducerade planteringskärl i två storlekar på nätet.

– Men vi hittade inga som vi tyckte passade. Då tyckte vår projektledare för samhällsbyggnad, Isabella Öberg; skulle vi inte kunna göra egna? Hon undrade om inte jag kunde designa och formge urnan. Så började det, säger Adam Nyström.

Processen med att ta fram Tierpsurnan startade. Tillsammans med Kenneth Ottosson, plantekniker på kommunen, började Adam skissa på papper för att sedan konstruera urnorna i kartong skala 1:10. Tierps järnbruk kopplades in som tog fram fullskaliga modeller i trä för att sedan gjuta de första Tierpsurnorna. Järnbruket spelade även en stor roll i konstruktion och tekniska lösningar.

– Tanken var att vi skulle jobba med industriellt material och något som är typiskt för Tierp. det blev järn med rostig, rå yta. Jag attraheras av det rostiga. Grönskan som tränger ut ur Tierpsurnan framträder så snyggt och vackert mot det rostiga. Materialet blir så levande. Och järnet tål tidens tand, tål höga temperaturer och håller livet ut, säger Adam Nyström.

I en ort som Tierp som har lång järnbrukstradition, blev det naturligt att välja Tierps järnbruk som tillverkare av Tierpsurnan. Den första urnan presenterades i samband med invigningen av Kvarnbackens förskola redan i februari i år. Den står nu vid skolans entré. Nu är alla trettio planeringskärlen utplacerade.

Tierps järnbruk har konstruerat gjutningsprocessen.

Tierpsurnan är åttakantig och vinklar sig inåt och nedåt, med Tierps kommunvapen ingjutet.

Har du fått blodad tand av att designa och formge?

– Hehe, det skulle i och för sig vara trevligt. Men nu väntar ett digert jobb med att eventuellt ta fram en ny översiktsplan. Den som gäller nu sträcker sig fram till år 2030. Det händer så mycket i kommunen att det kan vara dags för en ny, säger Adam Nyström.