Kustbevakningen sökte under lördagen med flyg och fartyg efter olja i havet utanför Skutskär. Då ingen olja hittades meddelade man på lördagseftermiddagen att man avslutade sin miljöräddningsinsats.

− Vi avslutar nu vår miljöräddningsinsats eftersom vi inte har hittat någon olja till havs. Jag gör bedömningen att merparten av oljeutsläppet sannolikt har stannat i hamnen. Nu är det pappersbrukets ansvar att säkerställa att oljan tas upp ur vattnet och att inte mer olja läcker ut i havet, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Tyrén i ett pressmeddealnde.

Kustbevakningen gör uppskattningen att sannolikt har 7 000–10 000 liter olja läckt ut från anläggningen, långt mer än de 1 000 liter som inledningsvis rapporterades ha läckt ut. Enligt Gävle kommun som bistått Älvkarleby kommun i arbetet med utsläppet ska mycket lite olja ha kommit ut i havet då läckaget kunde begränsas till hamnen. Man meddelar också att läckan på Stora Ensos anläggning har åtgärdats så att ingen med olja kan läcka ut.

Tallbecksolja är ingen fossil olja. Den är klibbig och kan orsaka klåda och irritation – därför uppmanas allmänheten att inte röra oljan utan rapportera eventuella oljefynd till Gävle kommun.

Larmet om oljeutsläppet kom tidigare i veckan och en okänd mängd olja läckte då ut i havet men kunde tas upp av Kustbevakningen.