Den tyska ekonomin går bättre än väntat, bland annat till följd av en stark export. Bruttonationalprodukten (BNP) steg med 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före.

Ekonomkåren hade i snitt räknat med en tillväxt på 0,6 procent för Europas största ekonomi.

Lite senare släppte det ekonomiska institutet ZEW sin månatliga mätning om stämningsläget i den tyska ekonomin som visar på fortsatt optimism bland investerarna. Indexet steg från 17,6 i oktober till 18,7 i november.