Ekonomi En stark inhemsk efterfrågan driver tillväxten, men den tyska regeringen ser konflikter i det globala handelsklimatet som en riskfaktor och skriver ner sin prognos för tillväxten under 2018 och 2019.

Man räknar nu med en tillväxt på 1,8 procent under 2018 och 2019, en sänkning med 0,5 procentenheter i år och 0,3 procentenheter 2019.