I utkastet sägs sex centrala områden ha identifierats för separata avtal, däribland immaterialrätt, tjänster, tekniköverföring, lantbruk, valuta och tullfria gränser.

Förhandlarna uppges även arbeta med en lista på tio tillfälliga åtgärder för att tackla USA:s underskott i handelsbalansen.

Under torsdagen möts toppförhandlarna från de båda länderna i Washington för ett två dagar långt möte. Förra veckan hölls överläggningar i Peking.

Handelskonflikten mellan USA och Kina har beskrivits som ett av fyra moln som tillsammans med ekonomiska åtstramningar, brexit och inbromsningen i Kina skulle kunna blåsa upp till en ekonomisk storm.