I stora drag innebär projektet att sjukhusets gamla kök och matsalar rivs och ersätts med en ny byggnad med tillagningskök personalrestaurang, konferenslokaler och ett kunskapscentrum. Det kommer totalt att kosta 325 miljoner kronor och gör att Akademiska sjukhusets patienter får sin mat lagad på plats.

– Dagens kök är sedan länge utdömt och håller inte måttet. Den här investeringen borde ha gjorts för länge sedan, säger regionrådet Börje Wennberg (S).

I dag tillagas maten i Västerås, kyls ned och transporteras sedan till Akademiska som har ett så kallat mottagningskök. Där förbereds den för att serveras på avdelningarna. Beslutet att köpa maten från Västerås togs för snart tio år sedan och har efter det varit omdiskuterat.

Artikelbild

| Sjukhusköket och personalmatsalen vid Akademiska sjukhuset utgörs av slitna byggnader som enligt onsdagens beslut ska rivas.

Fördelarna med ett eget kök är flera, enligt Börje Wennberg.

– Vi får själva kontroll över vår kostproduktion. Vi slipper onödiga transporter från Västerås och det blir dessutom ett par miljoner kronor billigare årligen än om vi skulle ha investerat i ett nytt mottagningskök. Men det är inget fel på den mat som tillagas och serveras i dag, poängterar han.

Oppositionen är kritisk till omfattningen av projektet. Själva köket beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor. I bygget ingår också ett kunskapscentrum med 150 studieplatser för 17 miljoner kronor och ett konferenscentrum för 40 miljoner. De sistnämnda investeringarna har retat upp oppositionspartierna som anser att det finns viktigare saker att satsa på.

– Det är inte klart hur det ska finansieras. Vi vill att hela frågan tas om med inriktning mot att bygga ett nytt mottagningskök. De rödgröna vill bygga är ett matpalats, säger regionrådskandidaten Malin Sjöberg Högrell (L).

Artikelbild

| Personalmatsalen.

Även Moderaterna och KD har ett nytt mottagningskök som första alternativ.

– Att satsa så stort på köket är slöseri. Ett eget tillagningskök leder inte till att transporterna minskar, råvarorna måste ju ändå transporteras till Akademiska. Vi vill använda pengarna till mer angelägna investeringar, som en ny neonatalavdelning, säger KD:s regionråd Anna-Karin Klomp.

Centern och Sverigedemokraterna kan dock tänka sig ett nytt tillagningskök men till en billigare kostnad. Partierna tycker dessutom att det är onödigt av de rödgröna att tvinga fram ett beslut bara några veckor innan valet.

– Jag tror inte beslutet överlever valdagen. Om de rödgrön förlorar makten kommer det att rivas upp, säger regionrådet Simon Alm (SD).

Börje Wennberg anser att ett kunskaps- och konferenscentrum är viktigt.

–  Man ska se de båda investeringarna som en enhet som också Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci vill ha. För mig handlar det om att skapa goda förutsättningar både för universitetet och Akademiska, säger Börje Wennberg.

Vem ska betala?

– Kunskapscentret ska finansieras med medel som universitetet och Akademiska tillsammans förfogar över. Konferenscentret ska Regionen finansiera med vanliga investeringsmedel. Driften ska de som nyttjar centrumet stå för.

Varför måste ni ta beslutet strax innan valet?

– Vi skulle ha tagit det redan i våras. Men då stoppades det av allianspartierna genom en så kallad minoritetsåterremiss. Om vi inte tar beslut nu så dröjer det ytterligare ett halvår. Det fördyrar bara projektet, säger Börje Wennberg.

Byggs det nya köket kommer en dagsportion patientmat - frukost, lunch, middag, kaffe etc - att kosta 220 kronor och 12 öre. I dag kostar den 229 kronor och 17 öre per dagsportion. Då är inte kostnader för utrustning som hyresgästen ska stå för medräknade.