Uppsala har blivit utsedd till Årets klimatstad 2018 i Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge. I den utmanas städer i hela världen att utvecklas klimatsmart för framtiden. Uppsala har nu lyfts fram som en förebild internationellt när det kommer till klimatfrågor.

– Det man pekar på i Uppsala är det systematiska arbetet och att man har höga ambitioner rörande klimatfrågan. Uppsala jobbar mot mål som ligger i linje med vetenskapen, säger Sabina Andrén, expert på hållbara städer hos WWF.

En internationell jury bestående av olika experter i klimatfrågor utser vinnaren. Uppsala utsågs först till Årets klimatstad i Sverige och nu även i världen.

– Det är första gången en lite mindre stad vinner, vilket är väldigt roligt, säger Sabina Andrén.

Ett av Uppsalas mål är att bli klimatpositiv senast år 2050, bland annat genom att satsa på förnybar energi, energieffektivisering och på hållbara transporter.

– Det är lätt att fastna i hur mycket utsläppen ska minska lokalt, men målet måste vara att hela världen går mot noll utsläpp till år 2050. Sedan måste vi bli klimatpositiva och stabilisera klimatet, säger Sabina Andrén.

Klimatprotokollet, där Uppsala kommun samverkar med 33 lokala aktörer, lyfts fram som ett gott exempel.

– Ur ett internationellt perspektiv är detta ett kreativt sätt att samverka och utmana varandra.

Sabina Andrén understryker dock att även Uppsala kommun kan göra mer.

– Uppsala är inte perfekt på alla områden. Men juryn bedömer att staden har en bra riktning och är en internationell inspiratör.

Prisutdelning äger rum i San Francisco den 12 september under "Global Climate Action Summit". I samband med eventet samlas icke-statliga aktörer för att lyfta fram länder och aktörer som arbetar med klimatfrågor. På plats för att motta priset är Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

– Även en liten stad kan vara en stor ledare. Det är fantastiskt att vara på plats och kröna fyra års starkt klimatledarskap. Det är mycket systematiskt arbete som ligger bakom framgången, säger Maria Gardfjell och tillägger:

– Uppsala är bäst på klimat. Det är så otroligt stort!