Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson ska kontakta finansmarknadsminister Per Bolund (MP) efter Uppdrag gransknings avslöjande om mångmiljardbelopp som misstänks ha tvättats genom Swedbank.

Vi behöver träffas över partigränserna och både se över regelverk, sanktioner och se hur vi kan skärpa tillsynen över bankerna, säger Andersson.
Bankerna har en enormt stor påverkan på hela den finansiella stabiliteten och hela samhällsutvecklingen, och vi vet också att de har tendenser att vara rätt giriga.

"Väldigt allvarligt"

Partiet vill att de första stegen tas genom direktiv i vårändringsbudgeten.

Det här är någonting som har pågått under flera år, både penningtvätt och skatteflykt, och det är väldigt allvarligt. Först flyttar spararna pengarna från Nordea till Swedbank, och sedan visar det sig att Swedbank inte heller kan sköta sig.
Bankerna har visat att de inte kan ta det ansvar de är satta att ta, därför måste vi ta gemensamma tag för att förhindra att någonting sådant här upprepas igen.

"Tydliga indikationer"

TT: Varför inväntar ni inte utredningen?

Man ska titta på utredningen, men jag tycker att det finns så tydliga indikationer på att det finns någonting som är väldigt fel, så jag tycker att vi ska sätta oss och se över vad vi kan göra mer för att skärpa till det här.

Vänsterpartiet uppmanar Finansinspektionen att "fundera över" om myndigheten kan vässa sitt arbete.

Jag tror att man måste påskynda arbetet med att skapa systematik i förebyggande insatser, gemensamt med finansinspektionerna i länderna där de här bankerna är aktiva, säger Andersson.