Se också sportchefen Björn Danielsson när han berättar hur viktigt det är med genrepet mot Västerås – och vad tippar han?