Som UNT rapporterade under torsdagen är det många som gläds över att Uppsala utsetts till Årets globala klimatstad av Världsnaturfonden (WWF).

En av dem är Kevin Bishop, vicerektor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Arbetet med klimatet är så långsiktigt, därför är det viktigt för Uppsala att få den här uppmuntran. Det visar att vi är på rätt väg och att vi håller ut, säger Kevin Bishop.

Artikelbild

| Charlotte Skott, vd på Destination Uppsala.

SLU deltar i kommunens klimatprotokoll som genom samarbeten syftar till att få ner koldioxidutsläppen till noll. Arbetet handlar om fem områden: fossilfri energi, - transporter och arbetsmaskiner, - resor, - byggnation och övrig klimatpåverkan.

– Vi bidrar med den kunskap som finns här på SLU och inte minst med alla engagerade studenter. Många av våra elever arbetar med lokala projekt som syftar till att förbättra klimatet, säger Kevin Bishop.

Projekteten handlar bland annat om stadens markanvändning, hur grundvattnet ska skyddas, i vilken grad jordbruks- och skogsmark ska exploateras med mera.

– Vi arbetar mycket med hur vi värmer och bygger vår stad, ett samarbete som vi får mycket stöd för från bland annat länsstyrelsen. Även näringslivet och innovationsdelen i staden arbetar mycket med dessa framtidsfrågor, säger Kevin Bishop.

Charlotte Skott, vd på Destination Uppsala är också mycket glad över priset.

– Utmärkelser likt denna är alltid positiva för att öka kännedomen om Uppsala som destination och för att stärka platsens attraktionskraft.

Charlotte Skott tror att klimatmedvetna turister från Sverige och andra länder kan öka på sikt. Allt fler väljer grönare alternativ för sina semesterresor.

– Hållbar utveckling är ett mycket viktigt säljargument, även i vår kontakt med researrangörer, där många ställer krav på ett gott förhållningssätt till alla tre hållbarhetsaspekterna, säger Charlotte Skott.

Enligt henne brukar också intresset för föregångsstäder påverka intresset för så kallade technical visits, kunskapsutbyten och för att förlägga möten och evenemang i de städer som kommit längst.

Vad gör ni för att bidra till klimatarbetet?

– Bland annat miljömärker vi genom ”Håll Sverige rent”-evenemang som Destination Uppsala projektleder.