Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att de genomsnittliga priserna på bostadsrätter backade med en procent i oktober. Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, ser det ökade utbudet av bostäder som en av de viktigaste förklaringarna till utvecklingen just nu.

– Efter år av för låg nyproduktion börjar det spela in. Priserna på nyproduktion ligger i det högre registret och där har efterfrågan inte lyckats möta upp, säger han.

I Storstockholm var nedgången en procent, medan priserna i centrala Stockholm föll med två procent. Eftersom 4 av 10 lägenheter säljs i Stockholmsorådet får det som händer där stor effekt. Men även i Storgöteborg och Stormalmö gick priserna ner, mest i Malmö som dock ofta avviker från riksmönstret.

Amorteringsreglerna gör det också svårare för många att köpa i främst dyrare områden. Finansinspektionen har den här veckan skickat ett förslag om hårdare amorteringskrav till regeringen för beslut.

– Bankerna har som regel infört sådana här regelverk mycket tidigare än myndigheterna ställer kravet, så över tid är det en bidragande faktor, säger Per-Arne Sandegren.

Han tror också att den omfattande medierapporteringen om läget på bostadsmarknaden den senaste tiden har en viss påverkan.

– Det är klart att media, och en del inflytelserika bloggar, påverkar framtidsutsikterna.

Även om det finns specifika faktorer som påverkar just nu kommer prisnedgången inte som en stor överraskning, tycker Per-Arne Sandegren.

– Under ett antal år har vi haft kraftiga prisökningar. Därför är en avmattning, eller en platå som innehåller nedgångar, något vi har väntat på. Vi kan inte ha årliga uppgångar på 10–15 procent över tid, när inflationen samtidigt är nära noll. Det finns ingen rimlighet i det, säger han.

Han pekar på att priserna, inklusive den senaste månadens nedgång, på tre år stigit med 31 procent och på fem år med 57 procent. För villor är prisuppgången 32 respektive 47 procent under samma tidsperioder.

Men Svensk Mäklarstatistik tror inte att de nya siffrorna behöver vara inledningen på några kraftfulla och långvariga prisfall.

– Däremot kan det vara en signal om att vi landar tydligare på en platå, under längre eller kortare tid.

Sandegren påminner om att platåer inträffat tidigare, även i närtid.

– Om vi tittar på den dyraste marknaden, Stockholms innerstad, låg vi på en platå mellan sommaren 2015 och 2016, sedan tog priserna fart igen. (TT)