Svaret på frågan är ja, enligt föreläsare och författare Markus Fernlund, en av arrangörerna. Han driver tillsammans med Robert Järnskoog, platschef på Ramudden, en podcast som heter Hårdpodden.

– Idén till killmiddagar fick vi efter metoo-debatten och efter samtal i podden om hur vi män beter oss, vad vi inte är medvetna om och vad som händer när vi exempelvis skämtar om kvinnor på mindre lämpliga sätt. Samtalen gjorde att vi själva kom till insikt om mycket, säger Markus Fernlund.

Killmiddagens syfte är att bidra till ett mer jämställt näringsliv och därmed ett bättre samhälle med högre tillväxt.

– Det hela handlar om att vi äter middag ihop och att vi ställer frågor som gästerna får diskutera med varandra. På så sätt blir det inget kallprat vid middagen, utan riktiga samtal om livet, säger Markus Fernlund.

Killmiddagen riktar sig främst till företagsledare, HR-personal med flera. Men även andra personer inom näringslivet i Uppsala län är inbjudna.

– Vi riktar oss mot företag eftersom det är där vi tror förändringen kan få störst effekt för hela samhället, säger Markus Fernlund.

Medarrangörer är stiftelsen Make Equal som tagit fram konceptet med killmiddagar där män talar med varandra om svåra ämnen som vänskap, sex och våld. Sponsorer är region Uppsala och länsstyrelsen.

Anna Sjölander på region Uppsala förklarar deras engagemang i killmiddagen:

– I dag går företagsstöd och projektmedel främst till inrikesfödda män och mansdominerade branscher. För att öka kvinnors tillgång till tillväxtresurserna behövs en större medvetenhet hos företagen själva.