– Jag är ledsen för det här, för de anställdas skull, säger Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet och grundare av Seabased.

I dag har han ingen roll kvar i bolaget, förutom att han är aktieägare. Han har tidigare varit styrelseordförande och vd.

Det var i förra veckan som Sebased Industry gick ut med att man lämnar Lysekil, där företaget tillverkat vågkraftsutrustning och haft en anläggning till havs för forskning och utveckling, med ambitionen att bli världens största vågkraftspark. Seabased skriver på sin hemsida att tillverkningen nu flyttas bland annat till Norge.

En konkursansökan för Seabased Industry lämnades in till tingsrätten i torsdags. Moderbolaget Seabased AB och dotterbolag för internationella satsningar berörs inte.

Turena runt Seabased har varit många. Sveriges radio Väst har i en granskning av verksamheten i Lysekil pekat på bland annat brister i säkerheten för personal. Under 2017 rapporterade Ny teknik om att företaget stött på tekniska svårigheter vid vågkraftsanläggningen i Lysekil.

– Att arbeta till havs på 50 meters djup, till den kostnad vi hade beräknat visade sig vara svårt, eller omöjligt, säger Mats Leijon.

Energimyndigheten har betalat ut knappt 100 miljoner kronor i skattepengar till utvecklingen av Lysekilsanläggningen. Därtill har Fortum satsat ännu större belopp.

Grundaren Mats Leijon tycker att bilden som getts varit vinklad och negativ.

– Vi och framförallt de anställda har gjort ett jättejobb där nere, säger han.

Vågkraftens potential tvivlar han inte på.

– Det är klart att vågkraft är en bra energikälla, vi har haft dåligt med pengar bara. Men vågkraftsforskningen i Uppsala fortsätter.