Logga in

Tipsa oss och
vinn 2 500 kronor!

Har du ett nyhetstips? Har du något att berätta eller har du tagit en bra nyhetsbild/video? Låt oss veta!
Sänd ett SMS eller MMS till 72018. Kostnad: Ingen (ev trafikavgift från operatör).
Du kan också skicka e-post till 72018@unt.se Berätta vem du är och hur vi når dig. UNT garanterar din anonymitet om du så önskar.
UNT förbehåller sig rätten att kostnadsfritt publicera insända bilder och filmer. Bilderna kan komma att användas såväl digitalt som i den tryckta tidningen. Månadens bästa bild/nyhetstips belönas med 2 500 kr. Vinnaren kontaktas av UNT:s redaktion.

Det finns vissa grundläggande regler som du måste respektera. Klicka här för att läsa vilka regler du måste ta hänsyn till när du bidrar med material till UNT:s sajt.

Tänk på det här när du skickar in bilder
Du måste själv ha tagit bilden, eller ha fått fotografens tillstånd att ladda upp bilden. Om det är flera personer på bilden måste du först fråga dem som är med att det är okej att du laddar upp bilden.
Vad får du inte publicera?
Vi publicerar inte läsarbilder som:
◾Kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga.
◾Är rasistiska, sexistiska, pornografiska, våldsamma, diskriminerande eller på annat sätt oetiska.
◾Uppmanar till brott eller på annat sätt bryter mot svensk lag
◾Innehåller uppgifter eller länkar som är att betrakta som reklam eller Marknadsföring av enskilda produkter eller företag.
◾Innehåller sådant som någon annan har upphovsrätt till utan dennes samtycke.

Upsala Nya Tidning kommer att plocka bort bidrag som strider mot våra regler och mot god sed. Olagliga inlägg kommer att polisanmälas. Om du misstänker att ett läsarbidrags innehåll är i strid med svensk lag eller att någon har kopierat ditt upphovsrättskyddade material och lagt ut det på sajten på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång ber vi dig ta kontakt med tjänstgörande webbredaktör: www@unt.se.
Upphovsrätt
Du måste ha upphovsrätten till de bilder eller videofilmer du sänder in till webbplatsen i enlighet med Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Detta innebär att du antingen måste ha tagit bilden själv eller fått tillstånd från upphovsmannen att sända in bilden. Det är alltså inte tillåtet att utan tillstånd använda en bild som omfattas av någon annans upphovsrätt. Genom att skicka in bilden godkänner du att bilden får publiceras i Upsala Nya Tidnings digitala kanaler och i papperstidningen, utan ersättning.
Upsala Nya Tidning  förvärvar förfoganderätten till läsarbilden från första publiceringsdatum. Upsala Nya Tidning har rätt att beskära, färgjustera och retuschera bilden för att bilden ska få den kvalitet som krävs för publicering, utan att du på förhand godkänt ändringarna. Upsala Nya Tidning har inte rätt att på annat sätt förfoga över bilden. UNT har inte rätt att utan tillstånd upplåta/överlåta förfoganderätten till tredje part. För de bilder Upsala Nya Tidning önskar ytterligare rättigheter till skall dessa rättigheter och ersättning till dessa regleras separat mellan Upsala Nya Tidning och dig.

Som upphovsman till bilden har du rätt att få ditt namn utsatt vid publicering, enligt den praxis som tidningen praktiserar för fotobyline.
Upsala Nya Tidnings rätt till insänt material
Genom att sända in material till Upsala Nya Tidnings webbplatser godkänner du att UNT får förfoga över materialet i syfte att marknadsföra webbplatsen. Förfoganderätten innebär att Upsala Nya Tidning har möjlighet att utan ersättning och utan att namnge dig, publicera insänt material på andra delar av webbplasten samt i papperstidningen, både i sitt ursprungliga och i redigerat skick. Vidare spridning av materialet får inte ske utan att parterna kommit överens om detta på förhand.

Personuppgifter
Genom att Du lämnar Dina uppgifter samtycker Du till att UNT får tillåtelse att behandla dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Dina personuppgifter behandlas endast för att UNT lätt ska kunna ta kontakt med Dig. Dina personuppgifter kan också komma att användas för information om Upsala Nya Tidnings produkter och tjänster.
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Oavsett din ålder kan dock personuppgifter komma att lämnas ut om Upsala Nya Tidning är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas så länge det kan anses vara nödvändigt av administrativa skäl. Om du har frågor om dessa regler kan du skicka dessa via e-post till följande adress: www@unt.se eller ringa till tjänstgörande webbredaktör 018-478 14 35.

Tipsa oss

Fält markerade med * är obligatoriska.

Namn
Telefon
Epost

Bild/Film
Meddelande *